Produktet

Shpërndarës HBC

Sisteme HYBRID VRF Shpërndarësit HBC

Kjo njësi ka dy pllaka të cilat shërbejnë për shkëmbimin e nxëhtësisë,

Go icon