Produktet

MXZ-VAHZ

ZUBADAN (-25 °C) Multi split

Njësia MXZ ju lejojn krijimin e një oazi komforti në shtëpinë dhe

Go icon

MXZ-VFHZ

ZUBADAN (-25 °C) Multi split

Njësia e re MXZ me gaz R32 ju lejojn krijimin e një

Go icon