MXZ-VFHZ

Njësia e re MXZ me gaz R32 ju lejojn krijimin e një oazi komforti në shtëpinë dhe zyrën tuaj përgjatë gjithë vitit.

MXZ-VFHZ

Kapacitet standart ngrohje që ruhet dhe kur temperaturat shkojnë në -15 °C

Ruan kapacitet të lart edhe kur temperaturat jashtë janë të ulta.

Mund të operoj në temperaturë të jashtme deri -25°C

  1. Pjesët e inkorporuara janë rezistente ndaj të ftohtit deri në -25°C.
  2. Paketat elektronike janë trajtuara në të dyja anët që t’u rezistojnë ambienteve me klimë të ashpër.

Pajisje ngrohëse standarte për parandalimin e të ftohtit

Parandalimi i humbjes së kapacitetit dhe ndalimin e operimit për shkak të ngrirjes së ujit

Ngrohje e vazhdueshme për kohë të gjata

Një njësi e jashtme suporton disa njësi të brendshme

Me MXZ-VAHZ, një njësi e jashtme mund të ftoh dhe ngroh deri në gjashtë dhoma.

Gjithashtu ato mund të instalohen mjeshtërisht në hapësira të limituara.

Dokumenta

Katalog i përgjithshëm

Download