Produktet

Y ECOSTANDARD

Y Next Stage Sisteme VRF Njesi te jashtme

Njësi e jashtme PUHY-P Y KA është  e optimizuar për ftohje sipas

Go icon

Y NEXT STAGE LINE

Y Next Stage Sisteme VRF Njesi te jashtme

Njësia e re e serisë YNW ka 4 shkëmbyes nxehtësie afër vendilarotit

Go icon