Produktet

Y ECOSTANDARD

Sisteme VRF Njesi te jashtme Y Next Stage

Njësi e jashtme PUHY-P Y KA është  e optimizuar për ftohje sipas

Go icon

Y NEXT STAGE LINE

Sisteme VRF Njesi te jashtme Y Next Stage

Njësia e re e serisë YNW ka 4 shkëmbyes nxehtësie afër vendilarotit

Go icon