Y NEXT STAGE LINE

Njësia e re e serisë YNW ka 4 shkëmbyes nxehtësie afër vendilarotit në krye të njësisë. Konstruksioni i kësaj teknologjie bën të mundur rritjen e eficiencës.

Y NEXT STAGE LINE

Kursimi i energjisë

Eficienca e energjisë është përmirësuar krahasuar me njësinë YLM. Tani kjo njësi e re është në krye të vlerave të përformancave. Vlerat e SEER janë rritur me 139% krahasuar me modelin e mëparshëm dhe ato të SCOP janë rritur me 49%. Kjo lejon njësinë e re YNW të konsumoj më pak gjatë procesit të ngrohjes dhe ftohjes.

Funksioni "Zhurma të ulta"

Versioni i avancuar “zhurma të ulta” mund tani të selektohet në 5 versione: 85%, 70%, 60%, 50% (duke iu referuar shpejtësisë së vendilatorit). Zhurma reduktohet në mënyrë direkte nga njësia e kontrollit në njësinë e jashtme.

Vendilator i ri

Vendilatori i serisë së re YNW është ridizenjuar për t’u përshtatur baterisë në 4 anët.

Dokumenta

Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download