Produktet

PFFY-P VKM

Sisteme VRF Njësi të brendshme Dysheme

Kondicioner tokësor me performance të lartë dhe dizenjo elegante për dhomat apo

Go icon

PFFY-P-VCM

Sisteme VRF Njësi të brendshme Dysheme

Njësi tokësore e dizenjuar për t’u montuar në mure, për kondicionim efektiv.

Go icon

PAC-LV11 E MFZ-KJ

Sisteme VRF Njësi të brendshme Dysheme

Modeli LEV11 përdoret për të lidhur sistemet standarte të VRF me ato

Go icon

PFFY-P VLEM-E

Sisteme VRF Njësi të brendshme Dysheme

Dizajn i standartizuar me linja të thjeshta. E përshtatshme për të gjithë

Go icon