PAC-LV11 E MFZ-KJ

Modeli LEV11 përdoret për të lidhur sistemet standarte të VRF me ato residenciale në një sistem të vetëm CITY MULTI.

PAC-LV11 E MFZ-KJ

Instalim i lehtë

Është e thjeshtë për të instaluar LEV11 për shkak të madhësive kompakte, por gjithashtu dhe për mundësinë e instalimit në mënyrë vertikale ose horizontale, pa kullim kondensati.

Kualiteti i padiskutueshëm i ajrit dhe komforti

Kualiteti i ambientit shihet dhe nga niveli i zhurmave që ambienti ofron.
Kondicioneret Mitsubishi Electric që lidhen me sistemet VRF CITY MULTI ju japim një nivel të lartë komforti akustik. Më të mirin e mundshëm tani për tani në treg, për vetëm 22 dB(A).

Dokumenta

Sistemevet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download