PFFY-P-VCM

Njësi tokësore e dizenjuar për t’u montuar në mure, për kondicionim efektiv.

PFFY-P-VCM

Konsumim i reduktuar i energjisë dhe i zhurmave

Struktura e re lëshon ajerin më butë, kjo për të reduktuar humbjen e presionit në rrugën e rrymës së ajrit.

Rrjedhë ajri fleksibël

Kjo njësi ju jep mundësinë për të ndryshuar presionin e rrymës së ajrit, në katër nivele të ndryshme (0, 10, 40 dhe 60 Pa). Shpejtësia e rrjedhes së ajrit ka tre nivele ( Low, Medium, High).

Dokumenta

Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download