Y ECOSTANDARD

Njësi e jashtme PUHY-P Y KA është  e optimizuar për ftohje sipas EER.  

Y ECOSTANDARD

Sistem me një modul të vetëm

Kjo njësi e jashtme instalohet deri ne 14 kW, për minimizimin e hapësirave dhe thjeshtësimin maksimal në instalim.

 

Fazë operimi e zgjeruar

Kjo njësi e jashtme ka fazen e operimit më të zgjeruar gjatë ftohjes.
Temperatura maksimale shkon deri ne 52 °C.

Deri në 44kW

Njësi e jashtme PUHY-P YKA shkon deri në 44kW.

Kanal dhe vendilator motorri DC Inverter i ri

Më i lehtë

Kjo njësi është kompakte dhe më e lehtë se njësia e jashtme YHA.
Kjo e bën atë më të lehtë për t’u transportuar dhe instaluar.

Tuba më të gjatë

Dokumenta

Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download