Power Inverter R410

Njësitë e reja Power Inverter janë projektuar në mënyrë të tillë që të jenë lider në treg në reduktimin e kostove të energjisë nëpërmjet teknologjisë të re dhe kompresorit me performancë të lartë. Instalimi i njëisve të jashtme, tani është edhe më i thjeshtë falë konfigurimit kompakt të njësisë si dhe gjatësisë prej 120 m të tubave të instalimit.

Power Inverter R410

Lider në reduktimin e kostove të energjisë

Falë optimizimit parametrave të kompresorit dhe teknologjive më të fundit të kursimit të energjisë, njësitë e jashtme Power Inverter të Mitsubishi Electric, janë sot lider në treg si njësi kosto-efiçente. Seritë e reja arrijnë klasën A+ dhe A++ të kursimit të energjisë si në ftohje ashtu edhe në ngrohje. Konsumi vjetor i energjisë është reduktuar në mënyrë drastike duke reduktuar kështu edhe kostot operacionale.

Ventilator me efiçencë të lartë

Hapja e ventilatorit në njësinë e jashtme arrin vlerën 550mm në diametër. Ndërkohë që shkëmbimi I energjisë kryhet në mënyrë më efiçente diamteri në vlerat optimale të ventilatorit, jep kontribut të madh në kursimin e energjisë dhe në uljen e nivelit të zhurmës.

Shkëmbyes enrgjie mjaft efiçent

Njësitë ZRP 100-125 përdorin tuba me diametër 7.94mm. Densiteti i lartë i shkëmbyesit të nxehtësisë ndihmon në efiçencë më në shkëmbimin e energjisë dhe redukton sasinë e gazit ftohës që do të përdoret.

Njësi Inverter me furnizues 3-fazor energjie

Inkoroprimi I një ushqyesi 3-fazor mundëson reduktim drastic të korentit gjatë procesit të punimit. Kjo teknologji e veçantë është integruar mjeshtërisht në njësitë e jashtme, por në përputhje të plotë me rregulloren Europiane për fushat elektromagnetike.

Dokumenta

Katalog teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download