PEFY-P VMHS-E

Seria VHMS është 15% më e qetë gjatë operacionit të punimit krahasuar me modelin e mëparshëm VMH.

PEFY-P VMHS-E

Zhurmë punimi mjaft e ulët

Këto njësi mund të përdoren për të arritur komfortin maksimal në rastet kur nevojitet një ambjent i qetë, pasi arrijnë vlera të zhurmës deri në 21 dB(A) gjatë opreacionit të punimit.

Aktivizim nëpërmjet një karte elektronike

Kjo njësi mund të ndizet apo fiket vetëm me një kartë elektronike.

Kursim i energjisë

Sistemi i centralizuar ofron mundësi për kursim të konsiderueshëm duke mos e lejuar njësinë të punojë gjatë gjithë kohës edhe në rastet kur ambjentet janë të papopulluara.

Lehtësi instalimi për aplikime të ndryshme

Dokumenta

Katalog Teknik

Download
Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download