3D Tablet Controller

3D Tablet Controller

3D Tablet Controller

Tableti 3D Controller lejon menaxhimin dhe kontrollin e sistemit me anë të një Smartphone-i ose Tableni nën mbulimin LAN Wi-Fi.

Qasja dhe komponentët

Është e nevojshme lidhja me WEB Server me ruterin e Wi-Fi.

3D Tablet Controller mund të përdoret në të gjithë Smartphone-t dhe Tablet-et, kjo falë shfletuesve të internetit.

Përdoruesi mund të identifikohet në adresën:

http: // [Adresa IP e AE-200 / EW-50] / celular

Ndërfaqe e thjeshtë dhe intuitive

Falë ndërfaqes së lehtë dhe intuitive, përdoruesi mundet të kontrolloj lehtësisht njësitë e kondicionimit të ajrit dhe prodhimit të ujit nga telefonat, brenda ndërteses,

Ky aplikacion është dizenjuar për t’u dukur dhe ndjerë si cdo aplikacion tjeter Smartphone-i.

Ndërfaqja e telefonit

Ndërfaqja është dizenjuar për të ndjekur stilin modern te aplikacioneve ne Smartphone dhe Tablet, duke maksimalizuar lehtësimin e përdorimit të tij nga përdoruesi.

Avantazhet

I përdorueshëm nga të gjithë Smartphone-t dhe Tablet-et pavarshisht sistemit të operimit.

Nuk ka nevoj për lidhje interneti, komunikimi bëhët direkt me pajisjes, router-it dhe sistemit te supervizimit.

Mundësia për të zëvendësuar telekomandat me tela.
Mundësia e konfigurimit të përdoruesve të ndryshëm me privilegje / kufizime në funksionet në dispozicion.