AT-50B

AT-50B

Ekran touch-screen LCD.

E përdorshme për kontrollin e 50 grupeve me deri 50 njësi të brenshme.

Kontroll individual ose grup kolektiv, me grupe të paraqitura në rrjet, listë ose format grup.

2 Weekly timer (për ndryshme sezonale) dhe një kohëmatës ditor.

Mundësi për vendosjen në temperaturat e pikës së caktuar më ngritje 0,5 ° C

Lidhje e thjeshtë me tel të vetëm me dy bërthama jo-polarizuar.

Teknologji adresimi ME M-NET.

E rekomanduar për kontrollimin e një sistemi të vetëm.