Dehumidifiers

Model që kontrollohet në mënyrë elektronike Të gjithë delagëshutesit të Mitsubishi Electric të cilat prodhohen në Japoni, karakterizohen nga një cilësi e lartë, zhurmë e ulët punimi dhe konsum të ulët të energjisë. Eksperienca shumëvjecare ka lejuar që ky produkt të jetë i lehtë për t’u përdorur dhe në të njëjtën kohë të jetë efikas në përdorim. Ndër karakteristikat e tij më të vecanta mund të listohen: Deflektorët e ajrit përshpejtojnë tharjen e avujve në xhama si dhe bëjnë të mundur tharjen e lagështirës në mure. Operimi me eficencë të lartë edhe në temperatura të ulta, bën të mundur që këto pajisje te instalohen lehtësisht në bodrume. Funksioni i skeduluesit si dhe funksioni i tharjes inteligjente, mundësojnë kursimin e energjisë. “Mbrojtësi nga myku” është një tjetër funksion i vecantë i pajisjes pasi ju ndihmon të mbani në nivel optimal lagështirën në dhomë duke u kujdesur në të njëjtën kohë për kursimin e energjisë. mj-e14CG-S1 PART  

Dehumidifiers

Model me kontroll elektornik dhe “Sy magjik”                                  

“Syri magjik” është një sensor që detekton temperatuën e të gjitha atyre që ndodhen brenda rezes së delagështuesit sic janë: rroba të lagura, mure të lagësht,  lagështirën në dritare etj dhe në këtë mënyrë automatikisht përshtat fluksin e rrjedhjes së ajrit në zonat të cilat janë më të ftohta si dhe në zonat me lagështi më të madhe për të optimizuar kështu funksionin e delagështuesit.

MJ – E14EG – S1

 • Funksionin “Syri magjik”
 • Kompakt
 • Ekran LCD dhe ikonë dalluese e nivelit të lagështirës në mjedis
 • Filtrim i ajrit me efikasitet të lartë
 • Deflektor horizontalë dhe vertikalë me fuqi të lartë
 • Mbajtëse dhe rrota për të ndhmuar lëvizjen

MJ-E14EG-S1

MJ – E12CH – S1

 • I lehtë dhe kompakt
 • I qetë
 • Filtër ajri me efikasitet të lartë

MJ-E12CH-S1

MJ – E14CG – S1

 • I lehtë dhe kompakt
 • I qetë në punim, (vetëm 37 dBA zhurmë operacionale)
 • Ekran LCD dhe ikonë dalluese e nivelit të lagështirës në mjedis
 • Deflektor me fuqi të lartë

MJ-E14CG-S1

MJ – E21BG – S1

 • I fuqishëm dhe kompakt
 • Kapaciteti i lartë delagështimi
 • I qetë në punim, (vetëm 38 dBA zhurmë operacionale)
 • Ekran LCD dhe ikonë dalluese e nivelit të lagështirës në mjedis
 • Filtrim i ajrit me efikasitet të lartë
 • Deflektor me fuqi të lartë
 • Mbajtëse dhe rrota për të ndhmuar lëvizjen

MJ-E21CX_al-50pc_rifles