EW-50

EW-50

Version “Black Box”.

Dimensione kompakte.

Menaxhim deri në 50 grupe me 50 njësi të brendshme.

Kontroll individual ose në grupe.

Ndërfaqe ethernet për lidhje me sistemet e supervizimit.

Lidhje e thjeshtë me tel të vetëm me dy bërthama jo-polarizuar duke përdorur teknologjinë ME.

Kart memorie e integruar 2 GB SD për ruajtjen e të dhënave.

Menaxhim direkt në 4 metra pa nderfaqe të tjera shtesë.

Indikator LED për të treguar gabimet apo statuset e transmisionit.

Të dhënat e fatures së konsumimit mund të shkarkohen me anë të lidhjes me internet.

Mundësi të gjëra për funksionalitete për kursimin e energjisë standarte ose me funksionalitete shtesë të lejuara për t’u përdorur me anë të një kodi PIN.

Suport për të gjitha platformat e avancuara RMI për monitorimin e konsumimit të energjisë, për instalime të shumëfishta dhe për menaxhim me shumë përdorues.

Kontroll i zgjeruar për AE-200.

Lejon lidhjet me BMS BACnet.