GUF

GUF është pajisje për trajtimin e ajrit e cila kombinohet me një njësi City Multi për të ofruar vendilim, heqje të pluhurave dhe rikuperim të energjisë.

GUF

Funksionet e vendilimit të ajrit dhe ajri i kondicionuar janë të integruara në një njësi të vetme. Në këtë mënyrë ruajmë hapësirë dhe kosto instalimi.

Rikuperim i nxehtësisë, e cila ndihmon në ruajtjen e energjisë. Pra jo vetëm do të ruajmë mjedisin, por dhe kosto për energjinë elektrike.