LMAP04

LMAP04

LMAP04 Ndërfaqja BMS për rrjetet LonWorks®

Pajisja e ndërfaqes përbëhet nga një bord elektronik me softuer të integruar në vetë bordin, i cili nuk ka nevojë për konfigurim.

Ndërfaqja LMAP04 mund të instalohet me çdo telekomandë ose kontrollues të centralizuar të Mitsubishi Electric.

Ndërfaqja LMAP04 mund të përdoret gjithashtu në një sistem të përzier, i cili gjithashtu përfshin mbikëqyrësin TG-2000A.

Çdo ndërfaqe LMAP04 mund të kontrollojë deri në 50 njësi të brendshme, secila me adresën e saj unik.