ME-AC-MBS-100

ME-AC-MBS-100

ME-AC-MBS-100 - Ndërfaqja BMS për rrjetet Modbus®

Protokolli i komunikimit Modbus fillimisht u përdor për rrjetet PLC.

Mitsubishi Electric ofron një ndërfaqe të aftë për të kontrolluar deri në 100 njësi të brendshme (ME-AC-MBS-100) për menaxhimin e një instalimi VRF CITY MULTI me një sistem BMS.