Mr. Slim+

Një sistem kondicionimi dhe uji të ngrohtë sanitar  Smart, por dhe ekologjik Mr. SLIM+, ka funksionalitet rikuperimi të energjisë, i cili përdor nxehtësinë e ajrit të kondicionerëve për të ngrohur ujin. Falë nxehtësisë së rikuperueshme, Mr. SLIM+ ka arritur në COP 7.0, duke rezultuar kështu një sistem inteligjen dhe me eficiencë të lartë.

Mr. Slim+

Ajer i kondicionuar dhe uji të ngrohtë

Të gjitha në një njësi ( ajer i kondicionuar, furnizim me uji të ngrohtë)

Mr. SLIM për Ajër-Ajër

Mr. SLIM+ shfrytëzon një sistem kanalash të cilat mundësojnë kondicionimin në disa dhoma, dhe në njësi të tjera të brëndshme të cilat mund t’ju përshtaten aplikimeve të ndryshme.

ECODAN për Ajër-Uji

Uji i ngrohtë sanitar

Ngrohje për shumë dhoma

 

Dokumenta

Katalog Teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download