MSY-TP

Model vetëm për ftohje me përformance të lartë dhe sigurojnë SHF të lartë fal gamës së gjërë operative

MSY-TP

Eficiencë e lartë energjitike dhe performancë e lartë me SHF

Gamë e gjërë operative në ftohje

 

Si rezultat i gamës së gjërë operative në ftohje, këto modele kanë një perdorim të gjërë ne mjedise te ndryshme.