PAC-LV11-E

Modeli LEV11  është krijuar për të lejuar lidhjen e njesisë së brendhsme të sistemeve VRF standarte me ato të linjes residenciale në të njëjtin sistem CITY MULTI. Ky model bën të mundur lidhjen e njësive të brenshme elegante, perfekte për ambiente të tilla si shtëpitë apo hotelet, ku dizajini është faktor vendimtar.

PAC-LV11-E

Instalim i thjeshtë

Modeli i ri LEV KIT mund të instalohet thjeshtë e kjo për shkak të jo vetëm madhësisë kompakte, por edhe sepse mund të instalohet vertikalisht dhe horizontalisht pa kullim kondesantit.

Përveç kësaj, maksimumi i gjatësise se tubave shkon deri në 15m, gjë që i jep LEV KIT lirinë e nevojshme për të instaluar në pozicionin më efektiv të mundshëm.

Njësitë e breshme rezidenciale

Komfort maksimal dhe kualitet ajri

Kualiteti i ambientit varet gjithashtu dhe nga niveli i zhurmave.

Kondicioneret Mitsubishi Electric mun të lidhen me sistemevet VRF City Multi duke përdorur modelin LEV kit në nivelin më të lartë të rehatisë akustike të mundur tani për tani në treg, për vetëm 22dB (A).

Dokumenta

PAC-LV11-E

Katalog Teknik

Download
Katalog VRF

Katalog i përgjithshëm

Download