PAC-YT52CRA

PAC-YT52CRA

Dizajni

  • Drita është ngjyrë të bardhë.
  • Montim i thjeshtë në mur.
  • E thjeshtë për t’u përdorur me figura për ndihmë.
  • Funksion përzgjedhës i mënyrës operative.
  • Funksion përzgjedhës pozicionit të vendilatorit.
  • E përdorshme për të kontrolluar/menaxhuar 1 grup prej 16 njësish të brendshme.
  • E përshtatshme për të gjitha njësitë e brendshme.
  • E rekomandueshme për hotele dhe vende publike.
  • Teknologji MA vetë-adresuese.
  • Sensor temperature i integruar në vend të një sensor njësi të brendshme.