PAR-33MAA

PAR-33MAA

 • Drita është ngjyrë të bardhë.
 • Montim i thjeshtë në mur.
 • Funksion i efektshëm i zgjedhjes së presionit statik për njësitë e brendshme kanalor (Vetëm PEFY-P VMHS).
 • Funksionalitet për vendosjen e orarit javor dhe thjeshtëzim i kohëmatësbe të brendshëm.
 • E thjeshtë për t’u përdorur me figura për ndihmë.
 • E përdorshme për të kontrolluar/menaxhuar 1 grup prej 16 njësish të brendshme.
 • Lidhje e thjeshtë me tel të vetëm me dy bërthama jo-polarizuar.
 • E përshtatshme për të gjitha njësitë e brendshme, duke përfshirë GUF.
 • E rekomandueshme për grupe me vetëm një njësi të brendshme.
 • Teknologji MA vetë-adresuese.
 • Sensor temperature i integruar në vend të një sensor njësi të brendshme.
 • Mundësi për vendosjen në temperaturat e pikës së caktuar më ngritje 0,5 ° C.

 • Suporton funksionalitetet e sensorit 3D i-see.