PAR-FL32MA

PAR-FL32MA

  • E thjeshtë për t’u përdorur me figura për ndihmë.
  • E përdorshme për të kontrolluar/menaxhuar 1 grup prej 16 njësish të brendshme.
  • Lidhje e thjeshtë me tel të vetëm me dy bërthama jo-polarizuar.
  • E përshtatshme për të gjitha njësitë e brendshme.
  • E rekomandueshme për grupe me vetëm një njësi të brendshme.
  • Marrës gjenerik për të gjitha llojet e njësive të brendshme: PAR-FA32MA.
  • Marrës specifik i qosheve për njësitë kasetë PLFY-P VBM-E me 4 drejtime: PAR-SA9FA.