PAR-SL100A

PAR-SL100A

Pult me Wireless

Kombinohet me PLFY-VFM dhe PLFY-VEM.

Grup me deri në 16 njësi.

Pamja e temperaturës dhe vendosja 0.5 ° C.

Funksionalitet direkt/indirekt me PAC-SF1ME-E (sensor 3D i-see).

Kontroll i vendilatorit.

Weekly timer.

Kombinohet me sensor 3D i-see.