PCA-HA

Njësia e brendshme, e përbërë prej inoksi, është e pajisur me një filtër pothuajse të padukshëm, i cili parandalon hyrjen e vajrave në brendësi të njësisë duke mundësuar kështu një ambjent të rehatshëm dhe pa aroma të pakëndshme në kuzhinat e mëdha.

PCA-HA

Kapaciteti në kW

Kapaciteti në kW

Material Inoksi i paoksidueshëm

Për të mbrojtur sipërfaqen njësisë, është menduar që trupi i pajisjes të përbëhet prej materiali inoksi, në mënyrë që të mos oksidohet. Gjithashtu falë këtij materiali pastrimi i njollave dhe papastërtive të ndryshme është më i thjeshtë tani.

Cilësi e lartë e filtrit të thithjes së tymrave dhe vajit

Filtri që ndodhet në njësinë e brendshme ka shfaqur një preformancë të lartë në thithjen e tymrave dhe vajrave që gjenerohen gjatë punimit në kuzhinë. Sistemi i filtrave është më efiçent se filtrat e tjerë tradicional, duke rritur në këtë mënyrë performancën e këtyre filtrave në filtrimin e tymrave në njësinë e brendshme të kondicionimit. Për më tepër, filtrat janë lehtësisht të çmontueshëm për të lehtësuar pastrimin dhe mirmbajtjen e tyre.

Lehtësi në mirëmbajtjen dhe pastrimin e ventilatorit

Lehtësi në mirëmbajtjen dhe pastrimin e ventilatorit

Për të mundësuar një pastrim sa më të lehtë të ventilatorit, trupi i njësisë është lehtësisht i çmontueshëm, madje ka një kasë të vecantë ku vendoset ventilatori. Në këtë mënyrë, ventilatori mund të çmontohet lehtësisht dhe pasi të pastrohet, vendoset sërish në trupin e njësisë.

Aksesor dekorativ (opsionale)

Në pjesën e harkuar të trupit të njësisë, pjesë e cila nuk puthitet me kavitet murale, është krijuar mundësia e vendosjes së një aksesori dekorativ, i cili përveç pamjes estetike, ndihmon në eleminimin e grumbullimit të pluhrit në këtë pjesë.

Zgavër për futjen e ajrit të freskët (opsionale)

Në njësi, gjithashtu është krijuar mundësia e një zgavre e cila mund të përdoret për futjen e ajrit të freskët nga jashtë.

Dokumenta

PCA-HA

Katalog Teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download