PCFY-P VKM-E

I dizenjuar dhe nertuar për operim të qetë dhe të thjeshtë, këto njësi përçojnë efikasitet dhe performance të rehatshme.

PCFY-P VKM-E

Rrjedhë e optimizuar e ajrit

Shpejtësia e ajrit optimizhet nga lartësia e tavanit. Lartësia ideale për tavanin do të ishte deri në 4,2m duke maksimalizuar dhe eficiencën e ajrit dhe komfortin.

Shpejtësi automatike

Me 4 nivele shpejtësie maksimale, por jo vetëm, seia PCFY ka gjithashtu opsionin e shpejtësisë automatike, e cila përshtatet me kushtet e dhomës. Rrjedha e ajrit është gjithmonë në nivelin më të lartë kur njësia ndizet. Kjo për të arritur kushtet e dëshiruara më shpejt dhe më pas redukton shpejtësinë në një nivel më të rehatshëm.

Shumë i hollë

Ekstremisht i hollë dhe me linja elegante, seria PCFY është e kombinueshme me çdo lloji dekori.

Lëvizja automatike e fletës horizontale

Lëvizja automatike e fletës horizontale ndihmon që ajri të shpërndahet në mënyrë uniforme. Fleta lëviz poshtë dhe lartë  automatikisht, kjo bën në përhapjen eficiente të ajrit në çdo cep të dhomës.