PEFY-P VMA-E

Njësitë e brendshme kanalore të serisë VMA(L) vijnë në versionin e tyre më të ri duke siguruar kontroll preçiz të temperaturës të ambjentit si dhe efiçencë të lartë në kursimin e energjisë.

PEFY-P VMA-E

Njësi kompakte

Të gjithë njësitë e serisë VMA(L) janë të dizenjuara me dimensione jashtëzakonisht kompakte; me vetëm 250 mm lartësi, këto njësi janë zgjidhja perfekte për instalime në hapsira të vogla.

Pompë kondensati

Seria VMA është e pajisur me një pompë kondensati.

Presion statik

Presioni i jashtëm statik mund të përshtatet në mënyrë të tillë që të përputhet me konfigurimin e sistemit dhe kushtet e instalimit. Presioni statik mund të modifikohet në mënyrë të tillë që të jetë i përshtatshëm për të gjitha llojet e njësive kanalore si dhe të ofrojë edhe funksione të tjera shtesë. Për t’i ardhur në ndihmë të gjitha llojeve të konfigurimeve, presioni statik mund të modifikohet në një shkallë nga 35 Pa deri në 150 Pa.

Riqarkullim i ajrit

Gjatë instalimit, njësia mund të konfigurohet në mënyrë të tillë që realizojë edhe riqarkullimin e ajrit.

Dokumenta

Katalog teknik

Download
Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download