PEFY-P VMHS-E

Seria VMHS e përmirësuar ka rritur fleksibilitetin në instalim dhe përformancë

PEFY-P VMHS-E

DC Inverter

Seria e re VMHS është e pajisur me motorr DC Inverter  një-fazor, i cili lejon kontroll precis elektrik dhe zhurma më të ulta.

Rregullime te shpejtësisë së vendilatorit

Shpejtësia automatike e vendilatorit siguron ngrohje të shpejtë dhe rehatshme sapo të aktivizoni ngrohjen.

Vendilatori automatik ka tre shpejtësi standarte: “Low”, “Medium” dhe “High”.

Për të siguruar kondicionim të shpejtë dhe të rehatshëm, rrisni shpejtësinë e vendilatorëve dhe ulëni më pas kur të keni arritur në temperaturen e kërkuar.

 

I qetë

Dokumenta

Katalog i përgjithshëm

Download