PKFY-P VKM

Dizajn elegant me linja të thjeshta, të pastra dhe me dimensione kompakte. Zgjidhja e duhur për ambientet tuaja.

PKFY-P VKM

Paneli i lëmuar

Modeli PKFY-VKM ka një panel me ngjyrë të bardhë të pastër e të lëmuar. Ndryshe nga modelet e mëparshme që përdornin ngjyrën standarte.

Kështu kondicioneri mund të përshtatet në çdo lloji ambienti dhe mobilimi në mënyrë perfekte.

Dokumenta

Sistemet VRF

Katalog

Download