PKFY-P VLM

Kondicioneri PKFY-P VLM është zgjidhje e përkryer për ambientet tuaja.  

PKFY-P VLM

Dizajn i ri

Format e mpreht dhe të thjeshta së bashku bëjnë që njësia të kombinoj bukurinë dhe funksionimin.

Linjat e drejta katrore bëjnë që kondicioneri të jetë në harmoni me linjat e mureve, tavanit dhe dyshemesë. Tashmë dhe ngjyra e bardhë e bën njësinë ideale për aplikim në dhoma, zyra dhe dyqane.

Qarkullim horizontal i ajrit

Këndi i vendilatorit mund të vendoset në 5 hapa.
Qarkullimi i ajrit në mënyrë horizontale bën reduktimin e ndjesisë së ajrit të thatë.

Qetësia

Niveli i zhurmës është ulur në mënyrë të ndjeshme.

Dokumenta

VRF

Katalog

Download