PLFY-P VLMD-E

Dizenjo elegante e kësaj njësie, prej vetëm 290 mm në gjatësi, e bën zgjidhjen ideale për instalime në ambjentet ku hapsirat tavanore janë të limituara.

PLFY-P VLMD-E

Daje direkte për ajrin e jashtëm

Falë daljes së ajrit në trupin e njësisë kryesore bëhet e mundur futja e ajrit të freskët në njësi (edhe pse kjo kërkon aksesorë opsionalë).

Filtra jetëgjatë

Filtrat antibakterial tashmë kanë jetëgjatësi të madhe dhe nuk kanë nevojë për mirëmbajtje të veçantë edhe kur janë përdorur rreth një vit.

Njësi kompakte me nivele të ulta zhurme

Nivelet e zhurmës arrijnë vlerat deri në 15 Pa.

Pompë kondensati

Version standard është i pajisur me një pompë kondensati. Kjo lejon që dalja e kondensatit të montohet deri në 583 mm mbi tavan dhe në këtë mënyrë mundësohet fleksibilitet më i lartë instalimi.

Instalim më i thjeshtë

Falë peshës së lehtë të panelit dhe mundësisë së vendosjes së bllokut elemktronik afër panelit, instalimi dhe mirëmbajtja, janë procese shumë të thjeshta. Për më tepër, shkëmbyesi i nxehtësisë mund të padstrohet thjesht duke çmontuar panelin qëndror, filtrin dhe ventilatorin.

Dokumenta

Katalog Teknik

Download
Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download