PZ-61DR

PZ-61DR

Sistem kontrolli specifik për njësitë e rikuperimit të nxehtësisë Lossnay.

Mund të menaxhoj një grup me 15 njësi Lossnay.

Weekly timer.

Mundësi për ndryshimin e shpejtësisë së vendilatorit.

Lidhje e thjeshtë me tel të vetëm me dy bërthama jo-polarizuar.

E thjeshtë për t’u përdorur me figura për ndihmë.

Ekran LCD.

Menaxhim energjie.

Mundesi për vendilim gjatë natës gjatë verës.

Tregon mesazhet e shërbimeve në ekran.