Seria PEAD

Njësia e brendshme tavanore  e kësaj serie  vjen në versionin e saj tepër mjaft elegant, duke plotësuar nevojat specifike për kondicionimin e ambjenteve me tavan të ulët. Për më tepër, këto njësi janë shumë eficente në reduktimin e konsumimit të energjisë, gjë që kontribon në reduktimin e mëtejshëm të kostove operacionale.

Seria PEAD

Kapaciteti në kW

Kapaciteti në kW

Njësi të brendshme kompakte

Gjatësia e modeleve nga 35-140 është unifikuar në vlerën 250mm. Krahasuar me modelin e vjetër PEAD-RP EA, gjatësia është reduktuar me afërsisht 75 mm, duke bërë të mundur instalimin e njësive edhe në ambjentet me hapsirë të vogël.

Presion statik i jashtëm

Shkëmbimi i presionit të  jashtëm statik, tani mund të vendoset nëpërmjet pesë hapave. Të aftë për të punuar me një presion të lartë deri në 150 Pa, njësitë janë zgjidhja optimale për një shkallë të gjerë montimesh.

Eficente në reduktimin e konsumit të energjisë

Motri DC i ventilatorit i instaluar në njësinë e brendshme, i lidhur me një njësi të jashtme të serisë  Power Inverter, mundëson klasin A++ në ftohje dhe A+ në ngrohje. Ky është një kontribut i rëndësishëm në reduktimin e kostove vjetore të elektricitetit.

Dokumenta

Katalog teknik

PEAD

Download
Katalog i përgjithshëm

Download