SEZ-M

Njësia e brendshme është kompakte dhe lehtësisht e montueshme edhe në ambiente që tavani i tyre është i ulët.

SEZ-M

Kapaciteti në kW

Kapaciteti në kW

Njësi kompakte e fshehur

Vetëm grilat e qarkullimit të ajrit janë të dukshme nga kjo njësi.

E gjithë njësia e brendshme është e fshehur në zgavrën e tavanit, duke lenë të lirë hapësirat në murë.

Pompë kondesati ( opsionale)

Pompa e largimit të kondesatit PAC-KE07DM-E është tashmë e disponueshme si një opsion që shton mundësi përzgjedhje, por nuk është e detyrueshme. Me këtë pompë jepet mundësia e ngritjes së kondesatit deri ne 550 mm duke rritur lehtësinë e instalimit dhe punimit.

Larmi pëzgjedhje të shpejtësisë së ventilatorëve dhe nivelit të presionit statik

Parametrat e ventilatorit të motorrit DC janë perfeksionuar në mënyrë që t’i përshtaten kërkesave dhe nevojave. Shpejtësia e ventilimit mund të përzgjidhet sipas nevojave dhe kërkesave midis tre kategorive të shpejtësisë( shpejtësi e ulët, e mesme dhe e lartë) si dhe katër niveleve të presionit statik ( 5, 15, 35, 50Pa).

I qetë

Zhurmat që kondicioneri prodhon janë vetëm 22dB.

Dokumenta

Katalog teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download