VL-ES

Instaloni Lossnay në muret e secilës dhomë. Sistemi i rikuperimit të nxehtësisë siguron ajër të pastër në një temperaturë të rehatshme të ajrit. Shkëmbyesit e nxehtësisë totale zvogëlojnë në mënyrë efektive humbjen e nxehtësisë.

VL-ES

Merita e produktit

Pastrimi i ajrit bëhet në mënyrë të njëhershme duke ruajtur nxehtësinë.

Nivel i ulët zhurme

Efikas ne energji

Shkëmbyesi i nxehtësisë minimizon humbjen e nxehtësisë.
Arrin mbi 80% * efikasitin e temperaturës.

Izolim i zhurmës

Izoluesi i zhurmës redukton zhurmat që vijnë nga jashtë.

Karakteristika të produktit

Elegant

Kombinohet me cdo lloji ambienti dhe mobiliesh.

Mirëmbajtja e lehtë

E vetmja mirëmbajtje e kërkuar është pastrimi i filtrit të ajrit të jashtëm dhe filtrit të ajrit të shkarkuar.

Filtrat janë lehtësisht të arritshëm, duke bërë të mundur pastrimin e shpejtë dhe të thjeshtë.

Dokumenta

Katalog Teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download