XML

XML

XML Ndërfaqja BMS për rrjetet Ethernet

XML është një sistem i ri inovativ i komunikimit i zhvilluar posaçërisht për shkëmbimin e të dhënave në internet.

Protokolli XML bën të mundur integrimin me një sistem BMS duke përdorur kontrolluesit e përqendruar të serverëve AE-200E ose EW-50 WEB Server, pa asnjë ndërlidhje shtesë.