Y ZUBADAN

Linja CITY MULTI ZUBADAN kombinon fleksibilitetin dhe fuqinë maksimale në kapacitetin e  ngrohjes dhe ftohjes, për t'ju dhënë rehatinë tuaj dhe në ato ditë të vitit kur temperaturat janë -25°C. Teknologjia mbrapa kësaj pajisje është një qark injeksioni Flash, e cila siguron një sasi optimale të refrigjerantit në sistem me anë të një kompresori të dizenjuar specifikisht me një porte për të siguruar stabilitet në operim. Me anë kësaj ZUBADAN mund të siguroj performancë të plotë në ngrohje në -15 °C.

Y ZUBADAN

Përformancë stabël në -15°C

Teknologjia mbrapa kësaj pajisje është një qark injeksioni Flash, e cila siguron një sasi optimale të refrigjerantit në sistem me anë të një kompresori të dizenjuar specifikisht me një porte për të siguruar stabilitet në operim. Me anë kësaj ZUBADAN mund të siguroj performancë të plotë në ngrohje në -15°C.

Operimi në ngrohje -25 °C

Për më tepër, ZUBADAN arrin të ngrohë ambientet deri në temperaturat -25°C duke shtyrë kështu kufinjtë e teknologjisë.

Ngrohje në 20 min.

Me anë të performancës së përmirësuar, sistemi  ZUBADAN  arrin kapacitetin maksimal të nxehtësisë edhe nëse temperaturat jashtë janë aq të ulta sa -15°C. Kapaciteti i nxëhtësisë, pas pothujse 20 min pas ndezjes përmirësohet me 40% krahasuar me modelin e mëparshëm, duke ju siguruar komfort maksimal.

Dokumenta

Sistemet VRF

Katalog i përgjithshëm

Download