Gral Medical

Gral Medical zgjodhi që në zyrat e tyre të vendosnin sistemin Mini VRF të Mitsubishi Electric, me njësi të brendshme kasetë kompakte 600 x 600 mm.

Këto njësi karakterizohen nga përformanca e lartë energjitike, qetësia dhe komoditeti që ato falin.

Janë të thjeshta për t’u instaluar dhe transportuar.