Hotel Ylli

Hotel Ylli është një objekt tjetër i cili ka përdorur sistemin VRF të Mitsubishi Electric në të gjithë ndërtesen.

Objekti është 5 kate hotel dhe një kat shërbime (recepsion, bar-restorant).

Kati zero ka sistem ventilimi dhe rikuperimi të ajrit.

Përformanca e lartë në kursimin e energjisë, qetësia dhe komforti absolut që produktet tona falin janë pikat kyçe që bënë që klienti të zgjidhte këtë sistem për amientin.