Trimed

Mitsubishi Electric ka zgjidhje për çdo ambient dhe është i kujdesshëm deri në detaje. Aq më shumë kur bëhet fjalë për depo medicinale, ku kushtet e ajrit duhet të jenë perfekte.

Krijimi i këtyre kushteve, për ruajtjen optimale të produkteve medicinale, është arritur duke përdorur serinë Rooftop WRX të MITSUBISHI ELECTRIC Hydronics & IT Cooling Systems për depon M&D.

Kurse për zyrat, sistemin VRF, me njësi të brendshme kasetë me 4 drejtime.

 

Sistem kontrolli i centralizuar