TES – Tomorrow’s Education System

TES është një institucion edukimi i strukturuar që mbulon me staf, standarde dhe procedura të mirëpërcaktuara çdo funksion. I vendosur Tiranë, ajo është vatër edukimi për 280 nxënës, 16 klasa, një staf prej 42 vetash dhe 7 sipërfaqe.

 

 

TES ka përdorur sistemin Heat Recovery Seria R2 me rikuperim energjie, ku realizohet:

Seria R2 është sistemi i vetëm në botë, me dy tuba që realizon ngrohje dhe ftohje të njëkohshme.