MXZ R410

Zhvillimet në seritë MXZ përfshijnë përmirësimin e eficencës dhe fleksibilitetit në sistem. Kjo seri është zgjidhja më e mirë për ata që kërkojnë sistemet multi të kondicionimit.

MXZ R410

Mund të mbaj 6 njësi të brendshme vetëm me një njësi të jashtme.

MXZ-R32 ofron 6 sisteme nga të cilat mund të zgjidhni nga 3.3 kW të 12.2 kW.

Funksion korrektimi të instalimeve elektrike dhe hidraulike

Nevojitet thjesht klikimi i një butoni të vetëm për të kontrolluar nëse instalimet elektrike dhe hidraulike janë kryer në mënyrën e duhur. Ky funksion eleminon operacionet shtesë për kontrollin nëse lidhjet elektrike janë kryer ashtu sic duhet në rastet kur sistemi do të zgjerohet. (Për detaje të mëtejshme, referohuni manualit të instalimit të njësive.)

Rregullues të limitit të amperazhit

Ndër opsionet e shumta që ofron kjo seri, një funksion jo pak i rëndësishëm është edhe ai i përshtatjes së maksimumit të rrymës elektrike. Ky funksion rekomandohet në rastet e menaxhimit të kostove të energjisë. (Për detaje të mëtejshme, referohuni manualit të instalimit të njësive.)

Dokumenta

Katalog teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download