MFZ-KT

Kapacitet i lartë, kursimi i energjisë dhe dizenjo në harmoni me ambientet e ndenjes bëjnë që dhoma juaj të jetë e një niveli tjetër.  

MFZ-KT

Kapaciteti në kW

Kapaciteti në kW

Dizenjo e thjeshtë

Dizenjo e thjeshtë lineare, me sipërfaqe të lëmuar, bëjnë që kondicioneri të  harmonizohet me çdo lloji arredimi.

Vendilator me shumë fletë

Tre fletët me forma jo të njëjta, kontrollojnë rrymën e ajrit dhe japin mundësinë për të përshtatur komfortin sipas preferencave.Kjo njësi bën të mundur një shpërndarje efikase të ajerit duke mënjanuar flukset direkte.
Eviton krijimin e shtresave ajerore të ftohta në favor të komfortit dhe eficiencës, kur kemi fazën e ngrohjes.
Madje ka dalje të dyfishtë të ajerit.

Performancë e shkëlqyer në kursimin e energjisë

Seria MFZ ka performancë të lartë në aspektin e efiçencës energjitike pasi klasifikohet në klasën A+++ në ftohje (modelet 25) dhe A+ në ngrohje (modelet 25/35/50) në përputhje me direktivat Europiane.

I qetë

Njësia e brendshme ka nivel zhurme 19dB per modelet MSZ, që ofron një ambient të qetë.

Dokumenta

Katalog Teknik

Download
Katalog i përgjithshëm

Download